De genezing van lichaam, ziel en geest

De genezing van lichaam, ziel en geest

In zijn vergankelijke vorm leeft de mens op drie niveaus. Hij verlangt dan ook naar bevrijding van lijden op alle drie niveaus. Wat hij nodig heeft is het volgende:
1. Genezing van lichamelijke ziekten.
2. Genezing van mentale of psychische kwalen, zoals angst,
boosheid, slechte gewoonten, faalangst, gebrek aan
ondernemingslust en zelfvertrouwen, enzovoort.
3. Genezing van spirituele aandoeningen zoals onverschilligheid,
geen doel in het leven hebben, hoogmoed, scepsis, materialistische leven.

De meeste mensen geven alleen aandacht aan de genezing van lichamelijke kwalen, omdat die zo tastbaar en duidelijk zijn. Ze beseffen niet dat hun mentale aandoeningen zoals te veel piekeren, zelfzucht, en hun geestelijke blindheid voor de ware betekenis van het leven de ware oorzaken zijn van alle menselijke ellende.

Wanneer de mens zijn ziel heeft bevrijd van de mentale bacteri├źn zoals onverdraagzaamheid, woede en angst en onwetendheid, dan is het onwaarschijnlijk dat zijn lichaam te maken krijgt met ziekte of een neiging tot negativiteit.