Het beeld over jezelf

Het beeld wat je over jezelf hebt is niet je werkelijke authentieke identiteit, maar slechts een gebonden denkbeeld; een deel van je ego en van je persoonlijkheid. (persona = Masker)
Die- of datgene, wat ingebeeld wordt dat te zijn in relatie tot anderen.
In het algemeen is het een denkbeeld waar we ons mee identificeren om maar door anderen goedgekeurd en gewaardeerd te worden. Het is en blijft slechts een steeds veranderende fantasiebeeld. Ons zelfbeeld is slechts een veranderlijk fantasiebeeld en zolang het een veranderlijk fantasiebeeld is kan het nooit onze authentieke identiteit zijn. We zijn niet diegene die we ervaren te zijn. Degene die we normaal ervaren te zijn is een mengsel van onze authentieke identiteit met een zelfbeeld met betrekking tot een bepaalde sociale omstandigheid.
Tegenover vrienden spelen we een heel andere rol als bijvoorbeeld tegenover onze moeder, of tegenover iemand van de belastingdienst, of tegenover een klein meisje, of een vijandig persoon. Ons zelfbeeld is dus ook niet een  “totaalplaatje”  van onszelf, zoals wel eens beweerd wordt; want ons zelfbeeld verandert steeds naar gelang onze sociale omstandigheden. Dit mengsel van onze essentie met ons zelfbeeld en zelfbeoordeling is ons ego; een veranderlijk “ik”. Om vrij en onbevangen te kunnen leven en genieten van je bestaan en zo veel mogelijk geluk te kunnen ervaren in je leven, is het zoals reeds eerder uitgelegd belangrijk je ego (je valse identiteit) zo min mogelijk belangrijk te maken, en zo veel mogelijk te leven vanuit je integriteit. Je “onechtheid” staat je beleving van geluk anders in de weg. Hoe belangrijker we ons zelfbeeld maken, hoe minder ons vermogen om werkelijk totaal en intens te kunnen genieten van ons bestaan. Leven vanuit het “ego centrum” creëert een ellendig bestaan. Aanwezig zijn in je authentieke identiteit heeft ook heel veel te maken met lachen; want wanneer je werkelijk spontaan en hartelijk lacht is er de mentaal ontspannen toestand die nodig is om authentiek jezelf te kunnen zijn. Je kunt dan even je kunstmatige persoonlijkheid vergeten, en iets van je werkelijke integriteit ervaren. In je authentieke identiteit kun je dus ook nooit stoer, macho of egocentrisch zijn –  wel integer.